UDEMKO2020'ya tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)'nin Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte  ÇEVRİMİÇİ olarak düzenlediği 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2020)'ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.


UDEMKO2020’nin ana teması "Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma" iken, kongre 27-29 Haziran 2020 tarihinde ACAPORT Uygulaması kullanılarak Çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirilecektir.Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.


Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, paneller, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. Alanın öğretim üyeleri ile ONLINE KAHVE SOHBETİ ile merak ettiğiniz sorulara yanıt alma ya da tartışma imkanı olacaktır.

JCES'in başvuru ve hakemlik sürecini başarı ile tamamlayan kongrede sunulan bildiriler, Journal of Childhood, Education & Society [JCES]'de yayınlanma imkanı bulabileceklerdir.

Kongrenin dili Türkçe'dir.

 
Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...

Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Prof. Dr. Tevhide KARGIN 
UDEMKO2020 Kongre Başkanları

HAKKINDA

Amaç

Uluslararası Katılımlı 5.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2020) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında ilk kongre olması nedeniyle de bu alanda bir ilke imza atmaktır.

Kapsam

UDEMKO2020; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Odyoloji
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik


Katılımcılar

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

Konu Başlıkları

UDEMKO2020, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, EÇOMDER Başkanı

UDEMKO2020 Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Özel Eğitim, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN, Özel Eğitim, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Özel Eğitim & Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Berrin BAYDIK, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Latife BIYIKLI, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BUMİN, Ergoterapi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özel Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ERİPEK, Özel Eğitim, Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit GİRGİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Cem GİRGİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr. Kıymet İKBAL, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi, Üsküdar Üniversitesi                                           
Prof. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur MAVİŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK, Özel Eğitim, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT, Gelişimsel Pediatri, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan SARI, Özel Eğitim, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim/Okulöncesi Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz YAKUT, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. İlker YILMAZ, Spor Bilimleri, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR YİĞİTER, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Özel Eğitim, Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan AVCIOĞLU, Özel Eğitim, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Doç. Dr. Çığıl AYKUT, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet KARASU, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. H. Pelin KARASU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL, Özel Eğitim, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Seray OLÇAY-GÜL, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Elif SAZAK, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ, Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent TOĞRAM, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Nevin Güner YILDIZ, Özel Eğitim, Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

UDEMKO2020 Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Dekan, Eğitim Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Başkan Yard.)
Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi, (Başkan Yard.)
Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, (Başkan Yard.)
Arş. Gör. Dr. Seçil ÇELİK, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Öğrt. Aslıcan SERÇE
Arş. Gör. Dr. Gözde TOMRİS, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  (Kongre Sekreteryası)
Erken Çocuklukta Özel Eğitim Uzmanı Düriye Merve TUNA (Kongre Sekreteryası)
Arş. Grv. Hilal GENGEÇ, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Sevim KARAHAN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Kübra ÖZGEN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Merih TOKER, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Şeyda YILDIRIM, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.

Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır.

KEYNOTE

ERKEN MÜDAHALEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA KANIT TEMELLİ UYGULAMA RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
PANELLER

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÜSTÜN ZEKA VE YETENEK PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Hakkında
Prof. Dr. Uğur SAK
Prof. Dr. Uğur SAK
Hakkında
Prof. Dr. Nilgün METİN
Prof. Dr. Nilgün METİN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Hakkında
Prof. Dr. Tevhide KARGIN


Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hakkında
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Hakkında
Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. Figen TURAN
Hakkında
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE HABİLİTASYON PANELİ-Fizyoterapi & Ergoterapi

Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Hakkında
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Hakkında
Moderatör
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Hakkında
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
Hakkında
Prof. Dr. Gonca BUMİN
Prof. Dr. Gonca BUMİN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE SAĞLIK PANELİ: TANI SÜREÇLERİ

Moderatör
Doç. Dr. Sabri HERGÜNER
Doç. Dr. Sabri HERGÜNER
Hakkında
Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Hakkında
Prof. Dr. Kıymet İKBAL
Prof. Dr. Kıymet İKBAL
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Ahmet KONROT
Prof. Dr. Ahmet KONROT
Hakkında
Prof. Dr. Funda ACARLAR
Prof. Dr. Funda ACARLAR
Hakkında
Doç. Dr. Özlem DİKEN
Doç. Dr. Özlem DİKEN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Hakkında

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN DEĞERLENDİRME ARAÇLARI PANELİ

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Moderatör
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda DEMİR
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHAP KUDRET
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHAP KUDRET
Hakkında
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİM

Moderatör
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Hakkında
Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. Figen TURAN
Hakkında
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Hakkında

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE PROGRAMLARI PANELİ: DEĞİŞEN PARADİGMALAR

Moderatör
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE İŞİTSEL DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON

Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Hakkında
Moderatör
Prof. Dr. Aydan GENÇ
Prof. Dr. Aydan GENÇ
Hakkında
Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN
Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN
Hakkında
Dr. Aslıhan UĞUR
Dr. Aslıhan UĞUR
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ALTINYAY
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ALTINYAY
Hakkında
Prof. Dr. Mehmet Birol UĞUR
Prof. Dr. Mehmet Birol UĞUR
Hakkında
ÖZEL OTURUMLAR

ERKEN ÇOCUKLUKTA KRİTİK DURUMLAR VE MÜDAHALELER

Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKINCI AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKINCI AYDOĞAN
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KULOĞLU TÜRKER
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KULOĞLU TÜRKER
Hakkında
Moderatör
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜMÜŞCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜMÜŞCÜ
Hakkında
Uzm. Demet Gülaldı
Uzm. Demet Gülaldı
Hakkında

İŞLEVSELLİK YETİ YETİMİ VE SAĞLIĞIN SINIFLANDIRILMASI SİSTEMİ'NİN ERKEN MÜDAHALEDE UYGULANMASI

Moderatör
D. Melek ER-SABUNCUOĞLU
D. Melek ER-SABUNCUOĞLU
Hakkında
Filiz ASLAN
Filiz ASLAN
Hakkında
EREN ŞAHİN
EREN ŞAHİN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE İŞARET DİLİNİN YERİ

Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Hakkında
Moderatör
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ALTINYAY
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ALTINYAY
Hakkında
Melike ARGİŞ
Melike ARGİŞ
Hakkında
Uzm. Ody. Oya TANYERİ
Uzm. Ody. Oya TANYERİ
Hakkında

OTİZM VAKIFLARINDA ERKEN MÜDAHALE VE PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

Moderatör
Berat ÇELİK
Berat ÇELİK
Hakkında
Hayal Esler Korkmaz
Hayal Esler Korkmaz
Hakkında
Nergiz KOÇARSLAN
Nergiz KOÇARSLAN
Hakkında

DİL VE SOSYAL ETKİLEŞİM BECERİ ÖĞRETİMİNDE TOLKİDO KULLANIMI ATÖLYESİ

Moderatör
Uzm. Ünver Direm
Uzm. Ünver Direm
Hakkında
Can Yıldız
Can Yıldız
Hakkında
ÇALIŞTAYLAR

IVO-ODS OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU KAPSAMLI DEĞERLENDİRME SETİ UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Moderatör
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Doç. Dr. Veysel AKSOY
Hakkında
Dr. Onur ÖZDEMİR
Dr. Onur ÖZDEMİR
Hakkında

ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SORUNLARI (Lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlere yönelik)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Moderatör
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Hakkında
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Hakkında
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Hakkında

ERKEN ÇOCUKLUKTA OKUL ÇAPLI OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ EĞİTİM MODELİ (EÇOÇODEM) UYGULAMA BASAMAKLARI
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Dr. Öğr. Üyesi., Meral MELEKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi., Meral MELEKOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında

"Programım" uygulamasını kullanarak kendinize uygun programı oluşturup çıktı alabilirsiniz.

PROGRAM SAYFASI
FOTOĞRAFLAR
PROGRAM

Son Güncelleme: 28.06.2020

Sunum yapacaklar için Acaport kullanım rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Dinleyiciler için Acaport kullanım rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

27 HAZİRAN 2020

SAAT İÇERİK SALON
09:00-09:30 AÇILIŞ Salon A
09:30-10:15 KEYNOTE: ERKEN MÜDAHALEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA KANIT TEMELLİ UYGULAMA RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Salon A
10:30-12:00 PANEL-1: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE HABİLİTASYON PANELİ-Fizyoterapi & Ergoterapi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Moderatör), Prof. Dr. Yavuz YAKUT, Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL, Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR, Prof. Dr. Gonca BUMİN
Salon A
10:30-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1:

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları

1. Ferit Can Kiremitçi, Aynur Özdemir, Özge Kiremitçi, Gamze Yılmaz-Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuklarda duyu bütünleme terapisinin akademik, algısal, motor ve duyusal becerileri üzerinde etkisinin incelenmesi

2. Duygu Pekel Göksel, Müge Uluman-Bebek İşaret Dili Eğitimi Alan ve Almayan Bebeklerin Sosyal İletişim ve Dil Becerilerinin İncelenmesi

3. Ünver Direm-Tablet Bilgisayar Uygulamalarını Kullanarak Hazırlanmış Etkinlik Çizelgelerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Serbest Zaman Becerilerine Etkisinin İncelenmesi 

4. Ayşegül Çağlıyan-SESFAR Müdahale Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Uygulanmasının Avantajları ve Dezavantajları

5. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN, Sakine HAKKOYMAZ-Erken Okuryazarlık Alanında Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi: Bir İçerik Analizi

Salon B
10:30-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

1. Hakan SARI- Abdurrahman UYANIK-Otistik Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

2. Hakan Sarı, Tuğba Gülsöz-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Özbakımla İlgili Talep Etme Amaçlı Davranışlarını Yapabilmelerine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi 

3. Fatih Emrah Demir, Erhan Tunç-Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Öz-Yeterlik ve Psikolojik Danışman Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci 

4. Gamze Kaplan, Sima Kırkgöz, İbrahim Halil Diken-Dezavantajlı Çocukların İlkokula Geçişi Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Salon C
10:30-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3:

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları

1. Aslı GÖZDE, Nergiz KOÇARSLAN, Ayşe Tuba CEYHUN-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Replikli Öğretim ile Fotoğraflar Hakkında Soru Sorma Becerilerinin Öğretimi, 

2. Uğur DOĞAN, Ayşe Tuba CEYHUN-Otizmli Bir Çocuğa Gözleyerek Öğrenme Yöntemi ile Kendini Tanıtma Becerisinin Öğretimi

3.  Mehmet Okur, İbrahim H. DİKEN-Erken Çocukluk Döneminde Çalışma Belleği İlgili Müdahale Çalışmalarının İncelenmesi

4. Z. Alperen SAĞDIÇ, İbrahim H. DİKEN-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklara Replikli Öğretim ile Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

5. İbrahim H. DİKEN, Özlem DİKEN, Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN, Uğur Onur GÜNDEN - Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programı (NİKO)

Salon D
10:30-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

1. Şule ERDEN; Nisanur YILDIRIM; Elif MANGTAY; Necibe KAYIRAN-Çocuk Hakları Çerçevesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Süreci ve Öğrenme Merkezlerine İlişkin Eğitimsel İhmalinin İncelenmesi

2. Hamdi Gönüldaş, Gökhan İnce, İbrahim Halil Diken-Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Gözleyerek Öğrenmeye İlişkin Yapılan Araştırmaların Gözden Geçirilmesi

3. Pınar Bayhan-Yoğun Bakımda Erken Müdahale :Hayat Bağım Projesi

4. Şehnaz Ceylan, Elif Kaya, Kübra Bıdı, Kübra Gündüz-Çocuklar Yaşamlarındaki İlk Müdahaleyi İlk Yardımla Öğreniyor

5. Nida Eminoğlu, Recep Kahramanoğlu-Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Ders Kitabına Ve Kaynak Kitaba İlişkin Metaforik Algıları

Salon E
12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:00-14:30 PANEL-2: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA PANELİ
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU (Moderatör), Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Salon A
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5:

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları

1. Dilara Yazıcı-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Replikli Öğretim ile Karşılıklı İletişim Becerisinin Kazandırılması, 

2. Gamze BEYAZOĞLU BACI, Ersan KARA, Engin UYSAL- Otizmli Çocuklarda 13 Hafta Süreyle Uygulanan Egzersiz Programının Motor Beceriler Üzerine Etkisi

3. Semra ARSLAN, Hayal KORKMAZ, Nergiz KOÇARSLAN, Ayşe Tuba CEYHUN-Vaka Çalışması: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Tablet Kullanarak İstek Bildirme Becerisinin Öğretimi

4. Banu Kılınç, Turgay Altunalan, Aysu Karaca Sarıkamış, Ayşe Sav Gürbüz-Hareket Gelişimi Problemi Nedeniyle Yönlendirilen 0-24 Aylık Çocuklarda Bilişsel ve Dil Becerilerinin İncelenmesi 

5. Olcay Güner, Cemile Toska, Özgür Özer-Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Almış Çocuklarında Dans Hareket Terapisi Uygulamaları

Salon B
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

1. Burcu Bilik-Denizli Otizm Derneği Tersine Kaynaştırma Yaz Kulüpleri

2. Fatma Selen Demirdöğenler-İki Beyin Tek Dil Mi? İkizlerin Dil Edinimine Farklı Bir Bakış

3. Sefa Üneş, Merve Tunçdemir, Fulya İpek, Kübra Seyhan, Özge Çankaya, Kıvanç Delioğlu, Cemil Özal, Mintaze Kerem Günel, Banu Anlar-Serebral Palsili Çocuklarda Klinik Tipin Doğum Ağırlığı ve Doğum Haftası ile İlişkisinin İncelenmesi

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci 

4. Sevim Karahan-Okul Öncesi Döneminde 48-72 Ay Aralığındaki Özel Gereksinimli Çocukların Okul Öncesi Geçiş Becerilerinin İncelenmesi

Salon C
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7:

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları

1. Cem Kalaycı, Özlem Diken-Bir Dil Edinim Teorisi: Sözel Davranış

Tema: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

2. Nuray Ardıç, S. Sevil Yiğiter-Bu Masalda Herkes Kahraman

3. M. Abdulbaki KARACA, Hakan SARI, Hasan Hüseyin TOPRAK- Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Tutumlarının İncelenmesi

4. Özge Çulhaoğlu, İbrahim Halil Diken-Kaynaştırma Eğitimine ilişkin Türkiye’de Okul Öncesi Öğretmen veya Öğretmen Adaylarının Görüşlerini İnceleyen Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

5. Hatice Zeynep İnan-Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitiminde Reggio Emilia Yaklaşımı Örneği

Salon D
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 8:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Gözde Tomris, Seçil Çelik, İbrahim Halil Diken-0-8 Yaş Arasında Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Türkiye'deki Erken Müdahale Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

2. Hatice Gündeşlioğlu-Otizmli Kızlar: Ailelerin Bakış Açısıyla Otizm Tanısı

3. Süleyman Arslantaş, Ahmet KURNAZ-Anasınıfı Öğretmenlerinin Erken Dönemde Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi

4. Nida Eminoğlu, Tuba Deniz, Ayşegül Yılmaz, Melek Mavili, Şeymanur Yiğit, Abuzer Çelik-Sınıf Öğretmenlerinin Akıl ve Zeka Oyunlarının Değerler Eğitimindeki Rolüne İlişkin Görüşleri

5. Gözde MALKOÇ, İrem YILMAZ, Mehmet Emrah CANGİ-Türkçe Konuşan 4-6 Yaşlarındaki Çocuklarda Normal Akıcısızlıkların İncelenmesi

Salon E
14:30-14:45 ARA
14:45-16:15 PANEL-3: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PANELİ
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE (Moderatör), Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Prof. Dr. Sinan OLKUN, Prof. Dr. Figen TURAN, Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Salon A
14:45-16:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 9:

Tema: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

1. Ali ATLI-Erken Çocukluk Döneminde Bütünleştirme Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği

2. Fatih ÇETİN-80 Saatlik Özel Eğitim Uygulamaları Kursunun Okul Öncesi Öğretmenlerinde Etkililiği

3. Alperen AVCI-Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim 

4. Kübra ÖZGAN, Nilay KAYHAN, Pelin PİŞTAV AKMEŞE-Erken Müdahalede İşbirliği: Fizyoterapistlerin Deneyimleri

Salon B
14:45-16:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 10:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Kıymet Rumeysa Sarı-Vaka Sunumu: Jeune Sendromunda Dil, Konuşma ve Ses Değerlendirmesi

2. Şehnaz CEYLAN, Feyza YALMAN, Abdullah Çiçekçioğlu-Erken Müdahalede Bir Değerlendirme: Anne Mektupları

3. Defne Deniz SARIKÖSE, Hasan NASIRCI-Özel Eğitim Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirmeye Yönelik Uygulama ve Görüşlerinin İncelenmesi

4. Ayten Doğan-Keskin-Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Erken Tanısında Çocuk Gelişimcinin Rolü

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar

5. Mustafa Karnas - Otizmli Çocuğu Olan Ailelerin Stres Düzeyi ve Kullamış Oldukları Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki


Salon C
14:45-16:15 ÖZEL OTURUM 1: OTİZM VAKIFLARINDA ERKEN MÜDAHALE VE PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ
Berat ÇELİK (Moderatör) & Hayal Eser KORKMAZ & Nergiz KOÇARSLAN
Salon D
14:45-16:15 ÖZEL OTURUM 2: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE İŞARET DİLİNİN YERİ
Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Şenay ALTINYAY (Moderatör), Uzm. Ody. Oya TANYERİ, Melike ARGİŞ
Salon E
16:15-16:30 ARA
16:30-18:00 PANEL-4: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÜSTÜN ZEKA VE YETENEK PANELİ
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY (Moderatör), Prof. Dr. Uğur SAK, Prof. Dr. Nilgün METİN
Salon A
16:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 11:

Tema: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

1. Nilay KAYHAN, Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU, Kübra ÖZGAN-Görme Engeli Olan Öğrenciler İçin Erken Çocukluk Döneminde Öğretim Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

2. Begümhan Yüksel, Özgür Oğur, Ayşegül İşbilir-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlamaya Yönelik Yeterliliklerinin İncelenmesi

3. Emine Karcı, Latife Özaydın-Özel Gereksinimli Çocuklarının Okul Öncesi Eğitime Yerleştirilmelerine İlişkin Anne Görüşleri

4. Ayşenur BAYSAL, Burcu Semin AKEL-Özel Gereksinimli Çocuğa Eğitim Veren Öğretmenlerde Stresin ve Stigmanın İncelenmesi

Salon B
16:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 12:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Mehmet Okur, Veysel Aksoy-Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtileri Tarama Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi

2. Tansel YAZICIOĞLU, Deniz AKDAL-Bilim Sanat Merkezinde Görev Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Zenginleştirilmiş Eğitim Programına İlişkin Görüşleri

3. Ahmet KURNAZ, Hülya ÖCAL-Anasınıfı Öğretmenlerinin Erken Dönemde Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri ile İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

4. Şaziye Seçkin Yılmaz, Ahsen Erim-Annelerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Okuryazarlık Gelişimlerine Yönelik Algı ve Uygulamaları

5.  Seçil Aydın Oral, Evrim Gerçek, Ahmet Konrot, Martine Vanryckeghem-Kekeleyen Okulöncesi Çocuklarının İletişim Tutumlarını Değerlendirme Aracı: KiddyCAT-TR’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Salon C
16:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 13:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)

1. Özge ERŞAN, Oktay TAYMAZ SARI- 4-6 Yaş Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışları ile İlişkisi

2. Emine Büşra Özbey, Özlem Diken-36-78 Aylık Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocuklarin OSB’den Etkilenme, Sosyal Beceri ve Problem Davranış Düzeyi ile Annelerinin Etkileşim Davranışlari Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Songül TÜMKAYA-Erken Çocukluk Eğitiminde Velilerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Öğretmen Tercihlerine İlişkin Görüşleri,

4. Betül Duran, Tansu Günhan-Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tanısı Almış Çocuğu Olan ve Olmayan Anne ve Babaların Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

5.  Zuhar Rende Berman-Jump Frog Jump: İnteraktif Hikaye Kitabı Okuma Yolculuğu

Salon D
16:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 14:

Tema: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Başak TAŞDAN-Yaratıcı Drama Yöntemiyle 48-60 Aylık Çocuklarda Yön /Mekânda Konum Kavramlarının Ele Alınması

2. Devrim GÜLEÇ, Aysel KÖKSAL AKYOL-Öğrenme Güçlüğü Destek Programı Alan Çocukların Aile İlişkileri ile Sosyal Duygusal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Ahmet KURNAZ-Anasınıfı Öğretmenlerinin Zeka ve Erken Dönemde Zeka Gelişimi İle İlgili Uygulanan Öğretimsel Etkinliklere İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi

4. Elif Elumar, Sunagül Sani-Bozkurt-Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Normal Gelişim Gösteren Çocuklarından Beklentileri

5. Murat KURT, Ebru ÖZKER, Emine YILMAZ-TSÇV Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Anasınıfı Disiplinlerarası Çalışma Örneği

Salon E

28 HAZİRAN 2020

SAAT İÇERİK SALON
09:30-10:45 PANEL-5: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI PANELİ
Prof. Dr. Ahmet KONROT (Moderatör), Prof. Dr. Funda ACARLAR, Doç. Dr. Özlem DİKEN
Salon A
09:30-10:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 15:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Gülşah ZENGİN-Down Sendromlu Bir Bebekte Duyu Bütünleme Temelli Ergoterapi Müdahale Programinin Nöromotor Performans ve Duyusal Fonksiyonlara Etkisi

2. Pınar Kaya Döşlü-3-6 Yaş Grubu Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin İncelenmesi

3. Hacer Damlanur Işıtan, Selda Özdemir-Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ve Gören Çocukların Zihin Kuramı Becerileri ile Çalışma Belleğinin Karşılaştırılması

4. Seda Karakaşoğlu, Selda ÖZDEMİR-Okul Öncesi Dönemdeki Görme Yetersizliği Olan Ve Gören Çocukların Gelişimsel Oyun Seviyeleri İle Zihin Kuramının Karşılaştırmalı İncelenmesi 

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları 

5. Gözde Önal, Sefa Turan-Hidrosefaliye Sahip Bir Çocukta Ergoterapi Müdahale Programının Duyusal İşlemleme ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi: Olgu Çalışması

Salon B
09:30-10:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 16:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)

1. Ramazan Parıldar, Sezgin Bahadır Tekin-Doğuştan çarpık ayaklı çocuklarda aile eğitimi ve sosyal medya kullanımının gerekliliği

2. Rahime Turhan, Özlem Altındağ Kumaş, Halime Miray Sümer-Özel Gereksinimli Küçük Çocuğa Sahip Ailelerin Erken Müdahale Hakkındaki Görüşleri

3. Gözde Önal, Sefa Turan, Ömer Can Torpa-Duyusal İşlemleme Bozukluğu Olan Çocuklarda Aile Destekli Ev Ergoterapi Müdahalesinin Görsel Motor ve Görsel-Algısal Beceriler Üzerine Etkisi

4. Zeynep Çam, Emine Ayyıldız - Down Sendromlu Çocuğa Sahip Bir Ailenin Yol Hikayesi: Bir Durum Çalışması

5. Hale Hançer, Özge Orak, Suna Yılmaz-Erken Çocukluk Dönemi İfade Edici Dil Yetersizliği Olan Bebek/ Çocukların Ebeveynleri ile Yapılan Online Dil ve Konuşma Terapisi Danışmanlık Hizmetinin Ön Sonuçları

Salon C
09:30-10:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 17:

Tema: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Gülşah Batdal Karaduman-Okul Öncesi Eğitimde Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Uygulanan Programlar

2. Gülşah Batdal Karaduman-Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları 

3. Duygu Sağar-Otizmli Bir Çocuğa Tablet Bilgisayar Kullanarak Eylem Kartlarında Yer Alan Sorulara Cevap Verme Becerisini Belirtmeyi Kazandırma

4. Onur SERT- Kanıt Temelli Bir Disleksi Müdahalesi Neleri Gerektirir?

Salon D
09:30-10:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 18:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Kardelen Yıldırım, Sedef Şahin-Çocukluk Çağı Kanseri Tanılı 3-6 Yaş Arasındaki Bireylerde Aktivite Performansı ve Katılımın İncelenmesi

2. Süleyman Arslantaş, Rukiye Konuk Er, Ahmet Kurnaz-Anasınıfı Öğretmen Adaylarının Erken Dönemde Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Tema: Okulöncesi Özel Eğitim

3. Gülefşan Özge KALAYCI, Özlem DİKEN-Erken Okuryazarlıkta Önemli Bir Beceri: Fonolojik Farkındalık

4.  Ayhan Bulut-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Kavramına Yönelik  Metaforik Algıları

5. Duygu ALKAŞI-Okuma Bozukluklarının İncelenmesi

Salon E
10:45-11:00 ARA
11:00-12:30 PANEL-6: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİM
Prof. Dr. Pınar BAYHAN (Moderatör), Prof. Dr. Figen TURAN, Prof. Dr. Berrin AKMAN
Salon A
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 20:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

1. Şule ERDEN ÖZCAN, Songül TÜMKAYA-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklara Dokunma Davranışlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

2. Tuba Çelen Yoldaş-Gelişimsel Pediatri Polikliniğinde Otizm Spektrum Bozukluğu Açısından Riskli Bulunan Çocuklara Hastane Ortamında Verilen İlk Müdahalenin Değerlendirilmesi

3. Saniye Selin Döğer, Melis Hıdır-Sosyoekonomik Dezavantajlı Ebeveynlere ve Çocuklarına Yönelik Erken Müdahale Örneği: Gebelikten Üç Yaşa Programı

Tema: Okulöncesi Özel Eğitim

4. Nüket Afat-Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Anaokulu Gözlemlerinin İncelemeleri

5. Nüket Afat- Özel Eğitim Anaokulu Yöneticileri açısından Pandemi Süreci Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Salon B
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 21:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar

1. Fatma Canan Durgungöz-İngiltere’de Okul Öncesi Eğitimden Önce Annesi ile Oyun Gruplarına Katılan Yabancı Uyruklu Çocukların (0-4 Yaş) Okula Başladıktan Sonraki, Okula Uyum, Adaptasyon ve Sosyal-Duygusal Gelişimlerinin İncelenmesi

2. Esra AKGÜL, Berrin AKMAN-Roman Çocukların Okula Uyumu Üzerine Bir İhtiyaç Analizi Çalışması 

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları 

3. Şehnaz CEYLAN, Feyza YALMAN-Erken Müdahale Programı Modeli: Bebek Kütüphanesi 

4. Rukiye Konuk Er-Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Erken Müdahaleye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme 

5. Evrim GERÇEK, Nursu ÇAKIN MEMİK-Kekemelikte Kendiliğinden İyileşmeye İlişkin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Çalışanlarının ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Düşünce ve Tutumlarının Belirlenmesi

Salon C
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 22:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)

1. Nisa Nur Uzunlar, Ayşegül Yalçın-Ebeveynlerin Erken Müdahale ve Çocuk Gelişimci Kavramlarına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları 

2. Özlem Toper- Problem Davranışların Yönetilmesinde İşlevsel İletişim Öğretimi ve Uygulama Basamakları

Tema: Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular

3. Zuhar Rende Berman-ABD Vaka İncelemeleri: Özel eğitimde “Erken Müdahale Hizmetleri

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

4. Azize Tiryakioğlu, Seyhan Hıdıroğlu Ergin-Birinci Basamak Hizmetlerinde Çocuk Takibi ve Tarama Hizmetlerini Etkileyen Faktörler

5. Ahsen Erim, Şaziye Seçkin Yılmaz - Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Ailelerin Çocuklarının Erken Okuryazarlık, Öyküleme, Zihin Kuramı ve Pragmatik Dil Becerilerinin İncelenmesi  



Salon D
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 23:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)

1. Şehnaz Ceylan, Fatma Elibol-1-3 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Ebeveynlik Becerilerinin İncelenmesi

2. Şeyda Yıldırım, Atilla Cavkaytar-Oynayarak Öğretiyorum (OYÖBÖP) Aile Eğitim Programının Taklit Becerilerinin Öğretiminde Etkililiği

3. Müge KUNT, Neslihan AVCI-Koruyucu ve Evlat Edinen Ailelerin Bebeklik Dönemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme 

4. Burcu Kılıç Tülü, Cevriye Ergül-3-5 Yaş Arası Çocuklara Yönelik Zihin Kuramı Ölçeğinin Geliştirilmesi

5. Nilay KAYHAN, Pelin PİŞTAV AKMEŞE-İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanıdan Müdahaleye: Rehberlik Araştırma Merkezi Personel Deneyimleri

Salon E
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:00 PANEL-8: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN DEĞERLENDİRME ARAÇLARI PANELİ
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU (Moderatör), Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Doç. Dr. Veysel AKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Şeyda DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHAP KUDRET
Salon A
13:30-15:00 ÖZEL OTURUM 3: DİL VE SOSYAL ETKİLEŞİM BECERİ ÖĞRETİMİNDE TOLKİDO KULLANIMI ATÖLYESİ
Can Yıldız & Ünver Direm (Moderatör)
Salon B
13:30-15:00 ÖZEL OTURUM 4: İŞLEVSELLİK YETİ YETİMİ VE SAĞLIĞIN SINIFLANDIRILMASI SİSTEMİ'NİN ERKEN MÜDAHALEDE UYGULANMASI
D. Melek ER-SABUNCUOĞLU (Moderatör), Filiz ASLAN, Eren ŞAHİN
Salon C
13:30-15:00 ÖZEL OTURUM 5: ERKEN ÇOCUKLUKTA KRİTİK DURUMLAR VE MÜDAHALELER
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜMÜŞCÜ (Moderatör), Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKINCI AYDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KULOĞLU TÜRKER, Uzm. Demet Gülaldı
Salon D
13:30-15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 24:

24: Tema: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

1. Mehmet Emin Öztürk, Yüksel Büşra Yüksel-Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocuklar İçin Tersine Kaynaştırmanın Yararları ve Riskleri: Ebeveynlerin Görüşleri

2. Yüksel Büşra Yüksel, Mehmet Emin Öztürk-Normal Gelişim Gösteren Okul Öncesi Çocuklarda Tersine Kaynaştırma Uygulamaları: Ebeveyn Görüşleri


Salon E
15:00-15:15 ARA
15:15-16:45 PANEL-7: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE SAĞLIK PANELİ: TANI SÜREÇLERİ
Prof. Dr. Kıymet İKBAL, Doç. Dr. Sabri HERGÜNER (Moderatör ), Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Salon A
15:15-16:45 PANEL-9: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE PROGRAMLARI PANELİ: DEĞİŞEN PARADİGMALAR
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Moderatör), Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Salon B
15:15-16:45 PANEL-10: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE İŞİTSEL DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON
Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU, Prof. Dr. Aydan GENÇ (Moderatör), Prof. Dr. Mehmet Birol UĞUR, Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN, Dr. Aslıhan UĞUR, Dr. Öğr. Üyedi Şenay ALTINYAY
Salon C
15:15-16:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 19:

Tema: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)

1.  Latife Özaydın, Sevim Karahan, Şeyda Yıldırım-Gelişimsel yetersizlikleri ve/veya gerilikleri olan 0-3 Yaş Arasındaki Çocukların Ailelerinin ihtiyaçları

2. Ahsen Erim, Şaziye Seçkin Yılmaz-Dil ve Konuşma Terapistlerinin Terapi Sürecine Aile Katılımına İlişkin İnanç, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi

3. Buket Tan, Feryal Savcı-Çocukluk Otizmi Şiddetinin Ebeveynlerin Yaşam Doyumu ve Stres Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

4. Sultan DEMİR, Kübra YILMAZ, Nilay KAYHAN-Kapsayıcı Eğitimde İşbirliği: Aday Öğretmenler ile Annelerin Deneyimleri

Tema: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları 

5. Fatma Canan Durgungöz, Ahmet Durgungöz-Tablet Bilgisayar Kullanımının Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisi


Salon D
16:45-18:00 POSTER OTURUMU 1:

1. Deniz Seyhan-Mancınık Çok Amaçlı Oyun Seti

2. Aslı Avcıl, Buket Tan-Matematik Öğrenme Güçlüğünde Tanılama ve Erken Müdahale Programlarına İlişkin Literatür İncelemesi

3. Murat DOĞAN, Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Emrah AKKAYA-Erken Çocuklukta Özel Eğitim Alanının Eğilimleri: INT-JECSE’nin 11 Yılı

4. Feyyaz ŞENTÜRK,Bülent İÇBUDAK,Nazım ALAGÖZ-Okul Öncesi Dönemde Çoklu Engele Sahip Bireylerin Eğitime Erişimlerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi

Salon A
16:45-18:00 POSTER OTURUMU 2:

5. Ayşe Tuba CEYHUN, Kübra Küçük, Sena Elmas, Rümeysa Öztürk, Abdülkadir Boyraz-Erken Çocukluk Dönemi Yaratıcılıkta Akıcılık Boyutunun Belirlenmesi

6. Özgül Dinçel, Mehmet Teslim-36-48 Ay Arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Eğitsel Oyuna Katılmayı Engelleyen Davranışların Azaltılmasında Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı pekiştirilmesinin Etkililiği

7. Dila Yazıcı, Berrin Akman-Sınıfıma Türkçe Bilmeyen Bir Çocuk Gelirse… Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Türkçe Bilmeyen Çocuklara Yönelik Öğretim Stratejilerinin İncelenmesi

8. Burcu Kaya, Muharrem Köklü-Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi

Salon B
16:45-18:00 POSTER OTURUMU 3:

9. Ecemnur Baş, Necmettin Arat-Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Erken Müdahale Hizmeti Sağlayıcı Meslek Gruplarının Sorunlarının İncelenmesi

10. Nisa Nur Uzunlar, Ayşegül Yalçın-Çocuk Dergilerinde “Oyun” Başlığı Altında Yer Alan Sayfaların Gelişimsel Açıdan İncelenmesi

11. Feyyaz ŞENTÜRK,Bülent İÇBUDAK,Nazım ALAGÖZ-Erken Çocukluk Döneminde Eğitsel Tanılama Hizmetlerinde Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

12. Zeynep ANIK, Filiz EYÜBOĞLU-Ambule olan Serebral Palsili Çocuklarda Duyu Organizasyonu ile Gövde Kontrolü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

13. Berrin Akman, Dila Yazıcı-Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Geçişle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Salon C
18:00-18:30 KAPANIŞ Salon A

29 HAZİRAN 2020-ÇALIŞTAYLAR

SALON SAAT İÇERİK ÜCRET AÇIKLAMA
Salon 2 09:30-16:30 IVO-ODS OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU KAPSAMLI DEĞERLENDİRME SETİ UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN & Doç. Dr. Veysel AKSOY & Dr. Onur ÖZDEMİR
850 TL Min 10 kişi ile açılacak…
Salon 5 16:30-19:30 ERKEN ÇOCUKLUKTA OKUL ÇAPLI OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ EĞİTİM MODELİ (EÇOÇODEM) UYGULAMA BASAMAKLARI
Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Lisans öğrencileri 50TL, Diğer katılımcılar 75 TL Min 20 kişi ile açılacak...
Salon 1 14:00-17:00 ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SORUNLARI (Lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlere yönelik)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK & Prof. Dr. Yavuz AKBULUT & Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Ücretsiz Min 10 kişi ile açılacak…

DOWN SENDROMU

3000
HER YIL YAKLAŞIK DOWN SENDROMLU DOĞUM
1866
LANGDON DOWN TARAFINDAN TANIMLANMA
21
21. KROMOZUMUN 3 TANE OLMASI SEBEBİYLE
80
(%80) 35 YAŞINDAN DAHA BÜYÜK ANNELERDE
KAYIT

UDEMKO2020 kayıtları devam etmektedir. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

1. Adım: Aşağıdaki kayıt formunu doldurunuz
2. Adım: Aşağıdaki hesap numarasına eft/havale yapınız.
3. Adım: Dekontu ve kayıt bilgilerinizi udemko2020@gmail.com adresine gönderiniz.

Tüm sorularınızı lütfen  udemko2020@gmail.com adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Gönderim için son tarih: 14 Haziran 2020
Kayıt için son tarih: 22 Haziran 2020
Oturumlar: 27-28 Haziran 2020
Çalıştaylar: 29 Haziran 2020

KAYIT ÜCRETLERİ:

Bildiri Sunan Dinleyici
Akademisyen / Uzman *
300 TL
Akademisyen / Uzman
150 TL
Öğretmen / Öğrenci
150 TL
Öğretmen / Öğrenci / Aile
150 TL
Çalıştay ücretleri: PROGRAM linkinde açıklanmıştır.

NOT:

* (Bir akademisyenin/uzmanın birden çok bildiri sunması durumunda bir defalık 300 TL öder. Çok yazarlı bildirilerde sadece 1 yazar (akademisyen / uzman) 300 TL öder, diğerleri eğer kongreye katılacaksa dinleyici ücreti 150 TL öder)

Kayıt için son tarih: 22 Haziran 2020

Kongre kayıt ücretine K.D.V., çalıştaylar hariç kongre sunularına ONLINE katılım, KONGRE KATILIM BELGESİ (PDF), KONGRE BİLDİRİ KİTAPÇIĞI (PDF)  dahildir. Bildiri sunanlara hem KONGRE KATILIM BELGESİ hem de BİLDİRİ SUNMA BELGESİ verilecektir.

HESAP BİLGİLERİ:

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP ADI: PİLUMUNUS ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
IBAN: TR30 0006 4000 0014 4070 2170 98

KAYIT FORMU

Çalıştay Seçimi
Lütfen çalıştay seçimlerinizde öğleden önce ve öğleden sonra bir tane seçebileceğinizi göz önünde bulundurarak seçim yapınız. Bilgisayarınızın faresi ile çalıştayların üzerine geldiğinizde veya telefon ve tablet ile sayfayı inceliyorsanız ilgili çalıştaya tıklayarak başlığı görebilirsiniz.

Öğleden Önce Öğleden Sonra





SPONSORLAR
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
www.tohumotizm.org.tr
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
www.tscv.org.tr
SOULENITY PSİKOTERAPİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
SOULENITY PSİKOTERAPİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
www.soulenity.com
Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi
Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi
www.cinarrehabilitasyon.com
Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.trakyaozelegitim.com
Özel Ekin Başak Özel Eğitim Kurumları-ESKİŞEHİR
Özel Ekin Başak Özel Eğitim Kurumları-ESKİŞEHİR
www.ekinbasak.com.tr
Özel İlgi Özel Eğitim ve Rehabiltasyon Merkezi
Özel İlgi Özel Eğitim ve Rehabiltasyon Merkezi
www.ilgiozelegitim.com
Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.ahenkrehabilitasyon.com
Pegem Akademi
Pegem Akademi
www.pegem.net
Eğiten Kitap
Eğiten Kitap
www.egitenkitap.com
Lotus Gelişim Enstitüsü Alanya
Lotus Gelişim Enstitüsü Alanya
lotus-gelisim-enstitusu-alanya.business.site
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
tr-tr.facebook.com/alanyaozgunkardelen
Akademi Disleksi
Akademi Disleksi
www.akademidisleksi.com
Bursa İrem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Bursa İrem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.iremegitim.com
İlkiz Özel Eğitim
İlkiz Özel Eğitim
www.ilkizozelegitim.com/
Otizm Vakfı
Otizm Vakfı
www.otizmvakfi.org.tr
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği
Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği
www.samyelider.org
Vize Akademik
Vize Akademik
vizeakademik.com.tr
Journal of Childhood, Education & Society [JCES]
Journal of Childhood, Education & Society [JCES]
www.j-ces.com/index.php/jces
Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi
Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi
www.algiaba.com.tr/
Acaport
Acaport
www.acaport.com
DESTEKLEYENLER
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
www.ozelegitimciler.org
Parla Özel Eğitim Merkezi
Parla Özel Eğitim Merkezi
www.parlaozelegitim.com
NOVA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
NOVA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.novaegitim.com
Melek Academy
Melek Academy
melekacademy.com
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
https://www.tarikakay.com
Gaziantep Şahinbey Belediyesi
Gaziantep Şahinbey Belediyesi
www.sahinbey.bel.tr
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
https://www.cfd.org.tr
İLETİŞİM

Kayıt ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

udemko2020@gmail.com

+90 536 770 81 81

İLETİŞİM FORMU