UDEMKO2020'ya tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)'nin Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2020)'ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız. 

UDEMKO2020’nin ana teması "Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma" iken, kongre 01-04 Nisan 2020 tarihinde Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, paneller, çalıştaylar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. Kongrenin dili Türkçe'dir.
 
Kongredeki bildirilerini makaleye dönüştürmek isteyen katılımcıların yayınları hakem sürecini başarı ile tamamladığında ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISIʼnda 2020’de yayınlanacaktır.
 
Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...

Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Prof. Dr. Tevhide KARGIN 
UDEMKO2020 Kongre Başkanları

HAKKINDA

Amaç

Uluslararası Katılımlı 5.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2020) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında ilk kongre olması nedeniyle de bu alanda bir ilke imza atmaktır.

Kapsam

UDEMKO2020; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Odyoloji
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik


Katılımcılar

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

Konu Başlıkları

UDEMKO2020, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, EÇOMDER Başkanı

UDEMKO2020 Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Özel Eğitim, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN, Özel Eğitim, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Özel Eğitim & Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Berrin BAYDIK, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Latife BIYIKLI, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BUMİN, Ergoterapi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özel Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ERİPEK, Özel Eğitim, Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit GİRGİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Cem GİRGİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi, Üsküdar Üniversitesi                                           
Prof. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur MAVİŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK, Özel Eğitim, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT, Gelişimsel Pediatri, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan SARI, Özel Eğitim, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim/Okulöncesi Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz YAKUT, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. İlker YILMAZ, Spor Bilimleri, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR YİĞİTER, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Özel Eğitim, Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan AVCIOĞLU, Özel Eğitim, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Doç. Dr. Çığıl AYKUT, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet KARASU, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. H. Pelin KARASU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL, Özel Eğitim, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Seray OLÇAY-GÜL, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Elif SAZAK, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ, Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent TOĞRAM, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Nevin Güner YILDIZ, Özel Eğitim, Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

UDEMKO2020 Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Kongre Başkanı)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Başkan Yard.)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi, (Başkan Yard.)
Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, (Başkan Yard.)
Arş. Gör. Dr. Seçil ÇELİK, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Dr. Gözde TOMRİS, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  (Kongre Sekreteryası)
Erken Çocuklukta Özel Eğitim Uzmanı Düriye Merve TUNA (Kongre Sekreteryası)
Arş. Grv. Hilal GENGEÇ, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Sevim KARAHAN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Kübra ÖZGEN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Merih TOKER, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Şeyda YILDIRIM, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.

Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır.

KEYNOTE

ERKEN MÜDAHALEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA KANIT TEMELLİ UYGULAMA RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
PANELLER

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÜSTÜN ZEKA VE YETENEK PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Hakkında
Prof. Dr. Uğur SAK
Prof. Dr. Uğur SAK
Hakkında
Prof. Dr. Nilgün METİN
Prof. Dr. Nilgün METİN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Hakkında
Prof. Dr. Tevhide KARGIN


Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hakkında
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Hakkında
Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. Figen TURAN
Hakkında
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE HABİLİTASYON PANELİ-Fizyoterapi & Ergoterapi

Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Hakkında
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL
Hakkında
Moderatör
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Hakkında
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
Hakkında
Prof. Dr. Gonca BUMİN
Prof. Dr. Gonca BUMİN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE SAĞLIK PANELİ: TANI SÜREÇLERİ

Moderatör
Doç. Dr. Sabri HERGÜNER
Doç. Dr. Sabri HERGÜNER
Hakkında
Prof. Dr. Barış KORKMAZ
Prof. Dr. Barış KORKMAZ
Hakkında
Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Ahmet KONROT
Prof. Dr. Ahmet KONROT
Hakkında
Prof. Dr. Funda ACARLAR
Prof. Dr. Funda ACARLAR
Hakkında
Doç. Dr. Özlem DİKEN
Doç. Dr. Özlem DİKEN
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK & REHBERLİK PANELİ

Moderatör
Prof. Dr. Gürhan CAN
Prof. Dr. Gürhan CAN
Hakkında
Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI
Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI
Hakkında
Doç. Dr. Baki DUY
Doç. Dr. Baki DUY
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi İdris KAYA
Dr. Öğr. Üyesi İdris KAYA
Hakkında

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN DEĞERLENDİRME ARAÇLARI PANELİ

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Moderatör
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda DEMİR
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHAP KUDRET
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHAP KUDRET
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
Hakkında
Dr. Onur ÖZDEMİR
Dr. Onur ÖZDEMİR
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİM

Moderatör
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Hakkında
Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. Figen TURAN
Hakkında
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Hakkında

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE PROGRAMLARI PANELİ: DEĞİŞEN PARADİGMALAR

Moderatör
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE İŞİTSEL DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON

Moderatör
Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. Aydan GENÇ
Prof. Dr. Aydan GENÇ
Hakkında
Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN
Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN
Hakkında
Dr. Aslıhan UĞUR
Dr. Aslıhan UĞUR
Hakkında
Dr. Ody. Şenay ALTINYAY
Dr. Ody. Şenay ALTINYAY
Hakkında
Dr. Orhan TUNÇ
Dr. Orhan TUNÇ
Hakkında
ÖZEL OTURUMLAR

ERKEN ÇOCUKLUKTA KRİTİK DURUMLAR VE MÜDAHALELER

Uzman Demet GÜLALDI
Uzman Demet GÜLALDI
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKINCI AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKINCI AYDOĞAN
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KULOĞLU TÜRKER
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KULOĞLU TÜRKER
Hakkında
Moderatör
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜMÜŞCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜMÜŞCÜ
Hakkında

İŞLEVSELLİK YETİ YETİMİ VE SAĞLIĞIN SINIFLANDIRILMASI SİSTEMİ'NİN ERKEN MÜDAHALEDE UYGULANMASI

D. Melek ER-SABUNCUOĞLU
D. Melek ER-SABUNCUOĞLU
Hakkında
Filiz ASLAN
Filiz ASLAN
Hakkında
EREN ŞAHİN
EREN ŞAHİN
Hakkında
ÇALIŞTAYLAR

ORTAK DİKKAT TEMELLİ SOSYAL İLETİŞİM (ODSİ) PROGRAMI UYGULAMACI EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Hakkında

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU'NDA ZİHİN KURAMI PROGRAMI EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Hakkında

ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI-2 (ETEÇOM-2) UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında

IVO-ODS OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU KAPSAMLI DEĞERLENDİRME SETİ UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Hakkında
Moderatör
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY
Hakkında
Dr. Onur ÖZDEMİR
Dr. Onur ÖZDEMİR
Hakkında

GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TV (GOBDÖ-2-TV) SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ, Doç. Dr. Özlem DİKEN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ, Doç. Dr. Özlem DİKEN
Hakkında

ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SORUNLARI (Lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlere yönelik)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Moderatör
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Hakkında
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Hakkında
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Hakkında

EROT-ERKEN OKUR YAZARLIK TESTİ UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Moderatör
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hakkında
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Hakkında

SESFAR-SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hakkında
Moderatör
Dr. Deniz AKDAL
Dr. Deniz AKDAL
Hakkında

PROBLEM ÇÖZME ARACI OLARAK ICF (Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Dr. D. Melek Er Sabuncuoğlu
Dr. D. Melek Er Sabuncuoğlu
Hakkında
DR. MANFRED PRETIS
DR. MANFRED PRETIS
Hakkında

"Programım" uygulamasını kullanarak kendinize uygun programı oluşturup çıktı alabilirsiniz.

PROGRAM SAYFASI
BİLDİRİ GÖNDERME

Bildiri Gönderim için son tarih: 1 Mart  2020
Erken Kayıt  için son tarih: 15 Mart 2020
Normal Kayıt için son tarih: 30 Mart 2020
Geç Kayıt: 30 Mart sonrası
Oturumlar: 1-3 Nisan 2020
Çalıştaylar: 3-4 Nisan 2020

Aşağıdaki alana bildiri özetinizi ekleyebilirsiniz. Bildiri özetiniz gönderildikten sonra e-posta adresinize gönderilecek olan referans numarası ile daha sonra bildiri özetiniz ile ilgili bilgi (hakem süreci, değişiklik talebi vb.) alabilirsiniz. Bilgi isterken lütfen referans numaranızı belirtiniz.

Birden fazla yazarlı çalışmalar için lütfen ünvan, e-posta, ad soyad gibi alanlara virgül ile ayırarak değer giriniz.
Örnek 1: (Prof.Dr.,Doç.Dr)
Örnek 2: (Ahmet Latif, Yeliz Kaya)
Örnek 3: (eposta1@eposta.com, eposta2@eposta.com)

Aşağıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

BİLDİRİ ÖZETİ FORMU

PROGRAM

01 NİSAN 2020

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT- (FUAYE)
09:00-09:45 AÇILIŞ - (SALON A)
10:15-10:45 KEYNOTE: ERKEN MÜDAHALEDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU’NDA KANIT TEMELLİ UYGULAMA RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER
10:45-12:00 PANEL-1: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE SAĞLIK PANELİ: TANI SÜREÇLERİ
12:00-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:00 PANEL-2: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA PANELİ
15:00-15:30 ÇAY KAHVE-POSTER OTURUMU-1 FUAYE
15:30-17:30 PANEL-3: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PANELİ

02 NİSAN 2020

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT- (FUAYE)
09:00-10:15 PANEL-4: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÜSTÜN ZEKA VE YETENEK PANELİ
10:15-10:45 ÇAY KAHVE-POSTER OTURUMU-2 FUAYE
10:45-12:00 PANEL-5: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI PANELİ
12:00-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:00 PANEL-6: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİM
15:00-15:30 ÇAY KAHVE-POSTER OTURUMU-3 FUAYE
15:30-17:00 PANEL-7: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE HABİLİTASYON PANELİ-Fizyoterapi & Ergoterapi

03 NİSAN 2020

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT- (FUAYE)
09:00-10:30 PANEL-8: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN DEĞERLENDİRME ARAÇLARI PANELİ
10:30-11:0 ÇAY KAHVE-POSTER OTURUMU-4 FUAYE
11:00-12:00 PANEL-9: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE PROGRAMLARI PANELİ: DEĞİŞEN PARADİGMALAR
12:00-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:00 PANEL-10: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK & REHBERLİK PANELİ
15:00-15:30 ÇAY KAHVE-POSTER OTURUMU-5 FUAYE
15:30-17:00 PANEL-11: ERKEN MÜDAHALE SÜREÇLERİNDE İŞİTSEL DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON
17:00-17:30 KAPANIŞ (ANA SALON)

04 NİSAN 2020-ÇALIŞTAYLAR (SALONLAR DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.)

SALON SAAT İÇERİK ÜCRET AÇIKLAMA
Salon 1 09:00-16:00 ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI-2 (ETEÇOM-2) UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
800 TL + KDV Min 10 kişi ile açılacak…
Salon 1 16:30-18:30 GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TV (GOBDÖ-2-TV) SERTİFİKA EĞİTİMİ
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ, Doç. Dr. Özlem DİKEN
300 TL + KDV Min 10 kişi ile açılacak…
Salon 2 09:00-16:00 IVO-ODS OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU KAPSAMLI DEĞERLENDİRME SETİ UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN & Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY & Dr. Onur ÖZDEMİR
800 TL + KDV Min 10 kişi ile açılacak…
Salon 3 09:00-12:00 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU'NDA ZİHİN KURAMI PROGRAMI EĞİTİMİ
Prof. Dr. Selda Özdemir
750 Tl + KDV Min 10 kişi ile açılacak…
Salon 3 13:30-16:30 ORTAK DİKKAT TEMELLİ SOSYAL İLETİŞİM (ODSİ) PROGRAMI UYGULAMACI EĞİTİMİ
Prof. Dr. Selda Özdemir
600 TL + KDV Min 10 kişi ile açılacak…
Salon 4 09:00-16:00 EROT-ERKEN OKUR YAZARLIK TESTİ UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Prof. Dr. Tevhide KARGIN & Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
800 TL + KDV Min 12 kişi ile açılacak…
Salon 4 16:00-19:00 SESFAR-SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMACI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Prof. Dr. Tevhide KARGIN & Dr. Deniz AKDAL
500 TL + KDV Min 12 kişi ile açılacak…
Salon 5 09:00-16:00 PROBLEM ÇÖZME ARACI OLARAK ICF (Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi)
Dr. D. Melek Er Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Manfred Pretis
300 TL + KDV Min 5 kişi ile açılacak…
Salon 6 13:30-16:30 ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SORUNLARI (Lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlere yönelik)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK & Prof. Dr. Yavuz AKBULUT & Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
150 TL + KDV Min 10 kişi ile açılacak…

Program bölümü güncellenmektedir.

DOWN SENDROMU

3000
HER YIL YAKLAŞIK DOWN SENDROMLU DOĞUM
1866
LANGDON DOWN TARAFINDAN TANIMLANMA
21
21. KROMOZUMUN 3 TANE OLMASI SEBEBİYLE
80
(%80) 35 YAŞINDAN DAHA BÜYÜK ANNELERDE
KAYIT

UDEMKO2020 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

Tüm sorularınızı lütfen  udemko2020@gmail.com adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Gönderim için son tarih: 1 Mart  2020
Erken Kayıt  için son tarih: 15 Mart 2020
Normal Kayıt için son tarih: 30 Mart 2020
Geç Kayıt: 30 Mart sonrası
Oturumlar: 1-3 Nisan 2020
Çalıştaylar: 3-4 Nisan 2020

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt
15 Şubat'a kadar
Normal Kayıt
15 Mart'a kadar
Geç Kayıt
15 Mart sonrası
Akademisyen, Uzman 400 TL 450 TL 500 TL
Öğrenci, Aile, Öğretmen 150 TL 200 TL 250 TL
Çalıştay ücretleri Çalıştay ücretleri PROGRAM linkinde açıklanmıştır.

NOT:

Erken Kayıt  için son tarih: 15 Mart 2020

Normal Kayıt için son tarih: 30 Mart 2020

Geç Kayıt: 30 Mart sonrası

Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.

HESAP BİLGİLERİ:

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP ADI: PİLUMUNUS ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
IBAN: TR30 0006 4000 0014 4070 2170 98

KAYIT FORMU

Çalıştay Seçimi
Lütfen çalıştay seçimlerinizde öğleden önce ve öğleden sonra bir tane seçebileceğinizi göz önünde bulundurarak seçim yapınız. Bilgisayarınızın faresi ile çalıştayların üzerine geldiğinizde veya telefon ve tablet ile sayfayı inceliyorsanız ilgili çalıştaya tıklayarak başlığı görebilirsiniz.

Öğleden Önce Öğleden SonraKONAKLAMA

UDEMKO2020 katılımcılara konaklama organize etmemektedir. Katılımcılar konaklamalarını kendi organize etmelidirler. Aşağıdaki listede, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne en yakın otelleri bulabilirsiniz

Teymur Otel
Teymur Otel
(0342) 325 10 10
Web Sitesi
Kule Otel
Kule Otel
(0342) 444 58 53
Web Sitesi
Ravanda Hotel
Ravanda Hotel
(0342) 230 57 57
Web Sitesi
Şirehan Otel
Şirehan Otel
(0342) 221 00 11
Web Sitesi
Holiday Inn Otel
Holiday Inn Otel
(0342) 324 27 27
Web Sitesi
Park Dedeman
Park Dedeman
(0342) 211 84 44
Web Sitesi
Novotel
Novotel
(0342) 211 00 00
Web Sitesi
Hotel ibis Gaziantep
Hotel ibis Gaziantep
(0342) 211 00 30
Web Sitesi
Divan Hotel
Divan Hotel
(0342) 999 13 33
Web Sitesi
Tuğcan Otel
Tuğcan Otel
(0342) 220 43 23
Web Sitesi
Öğretmen Evi
Öğretmen Evi
(0342) 231 31 10
Web Sitesi

GAZİANTEP

Halk arasında “Antep” olarak da anılan Gaziantep şehri, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan tarihî bir şehirdir. Bulunduğu bölgeye göre çok gelişmiş ve güzel bir şehir olduğundan kimileri burayı “Doğu’nun Paris'i” olarak da adlandırır. Geçmiş dönemde şehrin İpek Yolu’nun önemli bir geçiş noktası olması, kente zengin bir kültürel miras bırakmıştır. Sadece tarihî yapıları ile değil, farklı kültürlere ev sahipliği yaptığından farklı ve gelişmiş yemek kültürüyle de öne çıkan bir şehirdir. Tam da bu sebepten Gaziantep’e gurme geziler de düzenlenmektedir.

FOTOĞRAF GALERİSİ
SPONSORLAR
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
www.tohumotizm.org.tr
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
www.tscv.org.tr
SOULENITY PSİKOTERAPİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
SOULENITY PSİKOTERAPİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
www.soulenity.com
Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi
Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi
www.cinarrehabilitasyon.com
Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.trakyaozelegitim.com
Özel Ekin Başak Özel Eğitim Kurumları-ESKİŞEHİR
Özel Ekin Başak Özel Eğitim Kurumları-ESKİŞEHİR
www.ekinbasak.com.tr
Özel İlgi Özel Eğitim ve Rehabiltasyon Merkezi
Özel İlgi Özel Eğitim ve Rehabiltasyon Merkezi
www.ilgiozelegitim.com
Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Ahenk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.ahenkrehabilitasyon.com
Pegem Akademi
Pegem Akademi
www.pegem.net
Eğiten Kitap
Eğiten Kitap
www.egitenkitap.com
Lotus Gelişim Enstitüsü Alanya
Lotus Gelişim Enstitüsü Alanya
lotus-gelisim-enstitusu-alanya.business.site
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
tr-tr.facebook.com/alanyaozgunkardelen
Akademi Disleksi
Akademi Disleksi
www.akademidisleksi.com
Bursa İrem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Bursa İrem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.iremegitim.com
İlkiz Özel Eğitim
İlkiz Özel Eğitim
www.ilkizozelegitim.com/
Otizm Vakfı
Otizm Vakfı
www.otizmvakfi.org.tr
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
DESTEKLEYENLER
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
www.ozelegitimciler.org
Parla Özel Eğitim Merkezi
Parla Özel Eğitim Merkezi
www.parlaozelegitim.com
NOVA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
NOVA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.novaegitim.com
Melek Academy
Melek Academy
melekacademy.com
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
https://www.tarikakay.com
İLETİŞİM

Kayıt, konaklama ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Şahinbey Mahallesi, Havalimanı Yolu 8.Km, Şahinbey/Gaziantep

udemko2020@gmail.com

+90 536 770 81 81

Google Harita

İLETİŞİM FORMU