ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SORUNLARI (Lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlere yönelik)

Düzenleyen: Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK & Prof. Dr. Yavuz AKBULUT & Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR

Akademik yükselme ölçütlerini karşılamak için gerçekleştirilen yayın sayısındaki artış, her zaman arzulanan nitelik ile paralellik göstermeyebilir. Hazır veri toplama araçlarının bağlama uygunluğu dikkate alınmadan aynen uygulanıp önceki analizlerin taklit edilmesi, sonrasında ise sonuçlara uygun kaynakların alanyazından cımbızlanarak rapor edilmesi, araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan bir eğilim haline gelmiştir. Bu panelde kuramsal çerçeve eksikliğinin yöntem kalitesine yansıması ve makalelerde hakemler tarafından ret gerekçesi olarak gösterilen yaygın yöntem sorunları irdelenmektedir. Bu bağlamda öncelikle güncel alanyazındaki eserlerin yöntemsel niteliklerine vurgu yapılan içerik analizleri dikkate alınacak; ardından araştırmada temel alınan uygulamanın etkiliğinin ve sağlamlığının sınanması, iç ve dış geçerliğe ilişkin adımlar, örneklem büyüklüğü ve örneklemeye ilişkin ipuçları, öz bildirime dayalı ölçme araçlarına ilişkin sorun ve önlemler, sık yapılan istatistiksel çözümleme ve nitel veri analizi hataları hataları ve özellikle nicel ve nitel araştırmalarda yol gösterici olabilecek örnek çalışmalar paylaşılacaktır.