ERKEN ÇOCUKLUKTA OKUL ÇAPLI OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ EĞİTİM MODELİ (EÇOÇODEM) UYGULAMA BASAMAKLARI

Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN


IMPLEMENTATION STEPS OF SCHOOL-WIDE POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT EDUCATION MODEL (SWPBSEM) IN EARLY CHILDHOOD

Meral MELEKOGLU,  İbrahim Halil DİKEN

Eskişehir Osmangazi University, Anadolu University, Turkey 

Nowadays, early childhood teachers are struggling with young children’s problem behaviors in their classrooms. Problem behaviors are defined as having difficulties in following teacher’s instruction and positively communicating with her/his friends, teachers and family members, self injury or harming friends, being unhappy, angry in the class or school settings, etc. It is critically import to implement appropriate intervention programs to prevent problem behaviors as early as possible. There are different kinds of early childhood prevention programs on problem behavior in the literature. One of the prevention programs is School-Wide Positive Behavior Support which has been implemented widely in USA.

The purpose of this presentation is picturing implementation steps of School-Wide Positive Behavior Support Education Model (SWPBSEM) in early childhood context in Turkey. 

What is PBIS?

Who can conduct this program?

What are features of PBIS?

 What are implementation Steps Of School-Wide Positive Behavior Support Education Model (SWPBIS) in early chilhood in Turkey?


ERKEN ÇOCUKLUKTA OKUL ÇAPLI OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞI EĞITIM MODELI (EÇOÇODEM) UYGULAMA BASAMAKLARI

Günümüzde, okullarda öğretmenler çoğunlukla çocukların problem davranışları ile uğraşmaktadırlar. Problem davranışlar, öğretmen yönergelerini takip etmede zorlanma, öğretmeni, arkadaşları, aile üyeleri ile olumlu iletişimde bulunamama, kendisine ya da çevresindekilere zarar verme, mutsuz olma olarak tanımlanmaktadır. Problem davranışlara mümkün olduğunca erken yaşta müdahale etme son derece önemlidir. Bu anlamda, problem davranışları önleme söndürmeye yönelik birçok bilimsel dayanaklı uygulamalar vardır. Bu uygulamalardan bir tanesi USA’de yaygın bir şekilde uygulanmakta olan okul çaplı olumlu davranış desteği programıdır. Bu program Melekoğlu (2017)’de bir anaokulunda uygulanmıştır ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Bu çalıştayın amacı, Türkiye’de Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranış Desteği Eğitim Modelini (EÇOÇODEM) tanıtmak ve eğitim modelinin uygulama basamakları hakkında uygulamalı bir eğitim sağlamaktır. Eğitim modelinin uygulama basamakları, veri toplama, öğretmen ve veli eğitimi uygulama, modeli hazırlama vb. çalışmalardan oluşmaktadır. Çalıştayda EÇOÇODEM hazırlama ve uygulama basamaklarına bir bütün olarak yer verilmesi planlanmaktadır. Çalıştay sonrasında katılımcılara çalıştaya katılım sertifikası ve EÇOÇODEM bilgilendirme kitapçığı verilecektir.